Slovní zásoba

 

V podsekcích je uvedena tematicky tříděná základní slovní zásoba - měsíce, dny v týdnu, barvy, národnosti, zvířata aj.

 

Tato sekce byla připravena na základě následujících zdrojů:

 

Robertson, Boyd and Ian MacDonald. Essential Gaelic Dictionary. London: Hodder Education, 2010.

 

Faclair Dwelley air loidhne (online verze výkladového slovníku Edwarda Dwelleyho) - https://www.dwelly.info

 

Beag Air Bheag, výukový program BBC Alba - https://www.bbc.co.uk/alba/foghlam/beag_air_bheag