Comunn na Gàidhlig - bilingvní web o gaelštině

Comunn na Gàidhlig (CnaG, Gaelská asociace) založila a pravidelně aktualizuje přehledný, bilingvní web o SG, na němž je možno najít poslední novinky, seznam zajímavých odkazů, statistiky, blog či přehled iniciativ věnujících se podpoře SG.

https://www.cnag.org.uk