Nová gaelská škola v Edinburghu

Městská rada Edinburghu se zavázala na základě žádostí Asociace rodičů (Comann nam Pàrant Dùn Èideann, sdružení rodičů podporujících gaelštinu) otevřít od r. 2013 novou školu, v níž bude skotská gaelština hlavním vyučovacím jazykem. Škola bude otevřena v městské části Bonnington. Gaelsky mluvící školy existují i v Glasgow a v Inverness a jsou velmi úspěšné. 

V Edibnurghu již od r.1988 funguje gaelská základní škola Tollcross Primary School. Mateřská školka Tollcross Nursery poskytuje péči a vzdělávání v gaelštině pro předškoláky. 

 

Zpráva o nové škole na webu Bòrd na Gàidhlig:

www.gaidhlig.org.uk/Default.aspx.LocID-006new0k3.RefLocID-00601l.Lang-EN.htm