Instituce a organizace

 

Výuka v gaelštině, krátkodobé kurzy, dálkové studium

  • www.smo.uhi.ac.uk - Sabhal Mòr Ostaig (Armdale, ostrov Skye, UK), jedna z nejdůležitějších institucí na poli současné gaelské kultury a vzdělávání v gaelštině, široká nabídka vzdělávacích programů od týdenních jazykových kurzů přes dálkové studium až po bakalářské programy vyučované v gaelštině
  • www.gaeliccollege.edu - Gaelic College (ostrov Cape Breton, Nova Scotia, Kanada), nabídka krátkodobých kurzů (SG, tradiční hudba a řemesla) i dálkového studia, založena r.1938 ve snaze uchovat gaelskou tradici v oblasti Cape Breton.
  • www.ceolas.co.uk - Ceòlas (Daliburgh, South Uist, UK), letní kurzy skotské gaelštiny, tradiční hudby a tance. 

 

Univerzity, kde je možno studovat skotskou gaelštinu a související obory

 

Další organizace a instituce zabývající se gaelštinou a jejím rozvojem

  • www.gaidhlig.org.uk/en - Bòrd na Gàidhlig, oficiální nevládní orgán (v činnosti od r.2006) ustanovený za účelem podpory a rozvoje skotské gaelštiny, vyvíjí strategie a uskutečňuje jazykovou politiku, hlavním cílem je zvýšit počet mluvčích gaelštiny. Na webu lze najít zajímavá čísla a statistiky, stručnou historii SG, informace o vzdělávání ve SG a odkazy na další instituce.
  • https://www.cnag.org.uk - Comunn na Gàidhlig (CnaG, Gaelská asociace)
  • www.storlann.co.uk/ - Stòrlann, agentura koordinující tvorbu a distribuci výukových materiálů, velká část těchto materiálů je zdarma k dispozici na internetu
  • www.scotland.gov.uk/Topics/ArtsCultureSport/arts/GaelicLanguage - gaelština na internetových stránkách skotské vlády

 

Gaelština v Edinburghu