Tyto stránky jsou pokusem přinést do českého prostředí dosud málo dostupné informace o skotské gaelštině (gaelsky: Gàidhlig, anglicky: Scottish Gaelic) a s ní související kultuře, literatuře a historii gaelského Skotska. V jednotlivých sekcích lze najít odkazy na relevantní internetové stránky a odbornou literaturu, fotografie a články. 

O projektu

Tento web věnovaný skotské gaelštině a souvisejícím tématům začal vznikat na podzim r. 2011 jakožto jeden z výstupů studentského projektu pod záštitou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Projektové účelové stipendium FF UK umožnilo autorce účast na jazykových kurzech na Sabhal Mór Ostaig. Další úpravy a rozšíření webu proběhly v rámci grantu GA UK č. 2915 "Moderní skotská gaelská literatura" (2015-2017).

Na internetu nejsou, krom orientačního článku na wikipedii a několika málo letmých zmínek, k dispozici informace o skotské gaelštině v češtině, a ani tištěných materiálů v českém jazyce není k tomuto tématu mnoho. Tento web je pokusem poskytnout zájemcům základní informace o jazyku, jeho historii a skotské gaelské kultuře v českém jazyce. Tyto stránky nepřináší odborná pojednání o gaelské gramatice, sociolingvistice ani skotské historii a jejich účel je primárně orientační. Těm, kdo by se rádi o některé oblasti dozvěděli více, poslouží odkazy na další internetové stránky a odbornou literaturu (ta je však v drtivé většině případů dostupná v angličtině či gaelštině).

Použité informační zdroje jsou uvedeny v jednotlivých sekcích vždy na konci textu. 

Autorka projektu, Petra Johana Poncarová (1988), studuje v doktorském programu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala roční kurz skotské gaelštiny na Sabhal Mòr Ostaig, OGE (2013/2014, Certificate of Higher Education: Gaelic and Communication). Zabývá se primárně gaelskou literaturou dvacátého století, zejména tvorbou Sorleyho MacLeana, Dericka Thomsona a Normana Campbella.